Spørsmål og Svar

NLP-utdannelsen

Uddannelse i terapi fokuserer på at udruste studerende med de nødvendige færdigheder og viden til professionelt at hjælpe individer, par, familier eller grupper med at overvinde psykologiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer. Den omfatter studier i psykologiske teorier, terapeutiske teknikker, klient-terapeut relationer og etisk praksis.

Mennesker som gjerne vil lære mer om seg selv og andre. Du er sikkert selvstendig av natur, og liker å lære nye ting og bli utfordret. Vi tilbyr en plattform med alle redskapene som trengs for at du skal kunne få en god utdannelse i NLP, uansett om du vil bruke det du lærer på et profesjonelt nivå, eller til personlig bruk.

Ja, selvfølgelig!

Hele kurser er laget slik at du kan lære alle de gode teknikkene i NLP i ditt eget tempo. Alle øvelser er laget slik at du kan utføre dem enten med deg selv, eller med mennesker omkring deg som ikke nødvendigvis har kjennskap til NLP.

Å lære NLP via nettet er normalt i atskillige engelsktalende land, og nå er muligheten også tilgjengelig i Norge. Akkurat som det er mulig å ta diverse universitetsutdannelser via nettstudier er det også mulig med NLP.

Du får adgang til deltakerområdet når du melder deg på som deltaker. Der finnes alt undervisningsmateriell, artikler, og viten om NLP.

Du er aldri forpliktet til å møte opp til undervisning eller opplegg.

Les mer her.

Vi har valgt å kun fokusere på å lage et veldig bra fjernstudie der deltakerne kan lære seg NLP i deres eget tempo, og til en langt lavere pris enn de tradisjonelle live-kursene/utdannelsene.

Alt undervisningsmateriale er på norsk.

Prisen på en tradisjonell NLP-utdannelse varierer fra kr. 15.000,- til kr. 30.000,- alt etter hvor den tas og hvordan forløpet er strukturert.

Det er flere årsaker til at vi har en meget lav pris. Vi har f. eks. ikke utgifter til:

  • Undervisningslokaler
  • Undervisere
  • Utskrift av materiell

... og så synes vi at alle skal ha råd til at lære NLP, da det er så givende viten både proffesjonelt og privat.

Vi har en meget grundig og omfattende eksamen. Det skal besvares en lang rekke spørsmål om teknikker og bruk. Kursdeltakeren skal også gjøre rede for hvordan de vil oppbygge intervensjoner og forandringsprosesser. I tillegg innleverer kursdeltakeren videoer der det gjennomføres en rekke teknikker med live treningspartnere / klienter. Videoene gjennomgås i detaljer av NLP-online.nu. Det er en grundig forklaring av hver oppgave i eksamensopplegget.

Til den løpende evalueringen og støtte til deltakerne har vi både et deltakerforum, mulighet for online supervisjon vha. video, samt løpende debatt og dybeforklaring av undervisningsmateriellet, teknikker og bruken av NLP.

ⓘ NLP-online.nu er medlem af organisasjonen NFNLP, og alt undervisningsmateriell er NFNLP-sertifiseret. Les mer her.

Utdannelsen er normert til 120 timer, inkludert lesing, øvelser og eksamensoppgaven.

Utdannelsen er normert til 150 timer, inkludert lesing, øvelser og eksamensoppgaven.

Det kommer an på hvilke andre utdannelsessteder den enkelte kurstilbyder mener er adgangsgivende. Kontakt kurstilbyderen det dreier seg om hvis du er i tvil.

Sannsynligvis! Send oss en e-post der du forteller om hvor du er utdannet, evt. med link til pensum og kontaktopplysninger til din NLP-instruktør, samt en kopi av ditt diplom/utdannelsesbevis, så svarer vi deg hurtigst mulig.

Spørsmål og Svar

Eksamen og sertifisering

Terapiutdanningen fokuserer på å gi studentene de nødvendige ferdighetene og kunnskapene til å hjelpe enkeltpersoner, par, familier eller grupper med å overvinne psykologiske, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer. Den omfatter studier i psykologiske teorier, terapeutiske teknikker, klient-terapeut-relasjoner og etisk praksis.

Utdannelsen tilrettelegges, gjennomføres og evalueres i overensstemmelse med internasjonale NLP-standarder, jf. NFNLP's undervisningsmateriell.

Når du har gjennomført siste modul får du adgang til eksamensoppgaven. Eksamenen er todelt, og består av en skriftlig prøve samt innlevering av en video.

Første del: skriftlig prøve på NLP-utdannelsen

Første del av eksamen er en skriftlig prøve der du skal besvare en rekke spørsmål og oppgaver. Alle spørsmål tar utgangspunkt i undervisningsmateriellet.

Til den skriftlige prøven skal du sende inn dine utfylte ark med oversikt over øvelsestimer.

⚠︎ Alt skriftlig materiell sammenlignes med tidligere innsendte eksamener for å unngå juks og kopiering. Hvis du blir tatt i et forsøk på juks stryker du, og kan ikke få et nytt eksamensforsøk. Din kursavgift refunderes heller ikke.


Annen del: video-eksamen på NLP Practitioner og NLP Master Practitioner

Annen del av eksamen består av en eller flere videoopptak av deg som anvender forskjellige NLP-teknikker. Retningslinjer for innholdet av disse blir frigitt sammen med den skriftlige prøven.

 ⓘ Vi forventer ikke proffesjonelle videoopptak, dog skal det være mulig å se både deg og den personen du arbeider med i videoen - sett derfor kameraet til å filme dere fra siden. Det skal også være mulig å høre det som blir sagt.

Du kan fullføre eksamenen når det passer deg, bare vi mottar den innen din eksamensdato. Denne datoen er 1 år etter påmeldingsdatoen. Hvis du for eksempel har meldt deg på d. 17. februar i år, skal du avlevere senest d. 16. februar året etter.

 ⓘ  Vi anbefaler at du arbeider intenst med materiellet i en fokusert periode, og fullfører opgaven umiddelbart etterpå– for at gjøre bruk av din viten og erfaring med en gang.

Du kan f. eks. sende oss en e-post med et link til din eksamensvideo i Dropbox (www.dropbox.com) eller sende den til oss med posten på en CD/DVD eller minnepinne.

Kursavgiften inkluderer ett eksamensforsøk. Hvis du ikke består, kan du betale for et nytt forsøk. Det koster 750 kr.

Når du består kurset ditt får du melding fra oss. Heretter sendes dine opplysninger til NFNLP i USA, som sender deg et diplom på den utdannelsen du har gjennomført. Forvent 4-8 ukers leveringstid.

ⓘ Har du et spørsmål som ikke ble besvart her? Du er alltid velkommen til å kontakte oss.