Coaching och NLP – En god kombinasjon

I de senere år er det blitt utrolig populært for både private og yrkesmennesker å benytte seg av en coach. Dvs. en person som kan gi deg et ekstra push slik at du kan yte ditt beste. Dette er noe man kan trenge dersom du har en tendens til å ubevisst holde deg selv tilbake. Det er et problem for fler enn man tror noe som også coachingens popularitet også vitner om.

Coach er en ikke-beskyttet tittel. Dvs. at det finnes mange forskjellige utdannelser for å bli coach som i bunn og grunn ikke har mye til felles med hverandre. Dessuten gir disse utdannesler sjeldent en forståelse for hvorfor metodene til en coach virker som den gjør. Dette er så klart et problem for de som ønsker å utdype seg slik at de kan bli bedre i sitt felt.

Løsningen er dog nære, og den heter NLP


NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering og blir i takt med utbredelsene i bl.a Norge og resten av Europa brukt av coaches med stor sukesses. NLP er, som coaching, grunnleggende fokusert for å oppnå suksess og at dette kan gjøres via språket som det mest kraftfulle virkemiddel som vi har til våres rådighet. Man kan si at coaching og NLP deler et åndelig eller konseptuelt fundament. Men der coaching ofte er et diffust begrep, står NLP som et samlet system av effektive teknikker.

NLP Bygger på en rekke forskjellige faggrupper, bl. a psykologi, kognitivisme og meditasjon og hypnoterapi. Siden 70 tallet er disse metodene utvalgt til de mest effektive teknikker og som har fungert best i samspill slik at man oppnår det mest effektive resultatet. Det unødvendige er skåret bort og vi sitter igjen med et system av metoder og teknikker, der alle er forbundet med en rød tråd. Det er bl.a her NLP har en fordel over normal coaching.

NLP spenner også bredere enn coaching generelt og du kan få evner som en psykolog eller psykoterapeut, men uten å være tvunget til 5 år eller mer på universitetet. Du har ikke brukt for å kunne skrive akademiske tekster eller diskutere gamle teorier. Du skal kunne hjelpe folk som trenger det, hurtig og effektivt. Samtidig gir NLP deg forståelsen for sammenhengen mellom de teknikker du bruker.

Om du har ønsker å utdanne deg innen coaching, er NLP den perfekte løsningen. Om du allerede har erfaring med coaching, vil NLP være super effektiv måte å booste din innsikt og dine evner når du hjelper mennesker. Som NLP – coach vil du hurtig og effektivt kunne utfordre dine egne og andres låste tankegang og dermed åpne opp døren for suksess . Ta spranget og se deg ikke tilbake..

coaching-og-nlp