Vi er de eneste i Norge som tilbyr full NLP-opplæring via fjernundervisning!

 

  NLP Onlinekursus

Lær når du vil - hvor du vil!

Området for kursdeltakere er åpent 24 timer i døgnet slik at du alltid har adgang til undervisningsmateriellet via Internett.

 Optimeret til alle enheder

Optimalisert for ditt iPad & Android-nettbrett

Motta undervisning uansett hvor du er. Gjennomgå f. eks. stoffet mens du sitter på bussen, eller i toget på vei til jobben.

Norsk undervisningsmateriell

Lett å bruke.

Alt undervisningsmateriell er på norsk, og lett å bruke. Vi er de eneste i Norge som tilbyr fjernundervisning!

Uttalelser fra elever

  • Kjempebra opplegg, enkelt og lett tilgjengelig – klart til å brukes i hverdagen med en gang.

    ─ A.G.

  • Suksess, jeg fikk det til å fungere kjempefort. Utrolig at noe så “simpelt” kan ha så stor effekt!

    ─ P.M.

  • Hele utdannelsen min er tjent inn allerede, kan bare si at DET VIRKER JO! Jeg kan se frem til et liv uten begrensninger med massevis av opplevelser og nye muligheter for meg selv – og så er det jo herlig å vite at jeg kan hjelpe andre med å få nye muligheter i deres liv.

    ─ A.H.

Hva lærer du av vår NLP Utdannelse?

Lær om sammenhengen mellom språk, handling og mentale systemer og få et liv hvor du ikke begrenses, men gir deg selv muligheten til å slippe ditt uforløste potensiale løs. Alle mennesker har et kjempepotensiale, men veldig få får til å `løse opp` for nettopp dette. NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) er nøkkelen som kan sikre deg adgang til dine gjemte evner og ressurser - mange som du kanskje ikke visste at du hadde.

NLP bygger på flere grener av den moderne vitenskap og inkorporerer bl.a kognitivisme, psykoterapi, hypnoterapi, lingvistiske prinsipper og neuro-vitenskap. Dessuten suppleres NLP med flere utprøvde teknikker som NLP´s skapere selv har utviklet til konkrete formål.

nlp-kursus

NLP Utdannelsen gir deg mulighet til å arbeide med andre og utvikle deg selv

Alle disse vitenskaplige teknikker samles i et komplett system som gjør NLP - utøveren i stand til å forbedre både deres eget, men også andres liv på mange forskjellige punkter. NLP blir bl.a brukt til terapi (f.eks. mot angst eller depresjon), endring av vaner hos deg selv eller andre (f.eks. røyking eller alkohol), bedre kommunikasjon på arbeidsplassen og i det private. Konfliktløsning, oppbygning av selvbildet og selvtilliten når det kommer til ting som salg osv. samt masse, masse mer.

Gi deg i kast med en NLP utdannelse og slipp deg selv løs i livet uten de negative hemmende tankene. Lag de endringene du vil ha, så kan du møte verden som den beste mulige utgaven av deg selv. Den utgaven som du i virkeligheten ønsker, men kanskje ikke tør eller kan være - ditt sanne jeg.

Hva er NLP?

NLP er en lett tilgjengelig og ytterst effektiv terapiform som har blitt mer og mer populær siden den ble utviklet på 70-tallet som en motpol til de gammeldagse, fastlåste og mindre effektive terapimetodene. Men selv om NLP primært benyttes til terapi, er det mye mer enn det – med NLP lærer du hvordan du strukturerer tankemønstrene og handlingene dine på en måte der du tar styringen over ditt eget liv, dine relasjoner, og ikke minst ditt uforløste potensial. NLP gir deg de nødvendige verktøyene til å realisere deg selv fullt ut, slik at du kan få den suksessen du drømmer om.

NLP er en forkortelse for Neuro-Lingvistisk Programmering, og kan beskrives som et studie av sammenhengen mellom menneskets handlinger og språkbruk. Det vil også si at den måten vi kommuniserer på, både med oss selv og andre, har en stor og direkte innflytelse på hvordan vi tenker, handler og interagerer med vår omverden – kort fortalt; språket vårt styrer tankene våre, og tankene våre styrer atferden vår.

Språket ditt kan dermed fungere som en katalysator for akkurat den personlige utviklingen du ønsker deg hvis du endrer ditt semantiske utgangspunkt på et spesifikt området, dvs. bruker språket til å endre på den måten du håndterer et problem som du ønsker å løse eller forbedre.

Med NLP får du alle de nødvendige teknikkene og metodene som gjør deg i stand til dette, og som bl.a. kan lære deg å bryte ned negative vaner, hvordan du bygger opp positive vaner, og hvordan du overkommer depresjon og andre psykisk hemmende tilstander. Du lærer hvordan du kan holde fokus på å oppnå dine mål og få suksess samtidig med at du skaper den best mulige versjonen av deg selv – den versjonen du ønsker å være, men kanskje ikke orker å bli akkurat nå.

Billede

Hvordan oppsto NLP?

NLP ble utviklet av Richard Bandler og John Grinder på 70-tallet. De mente at psykoterapiens utvikling gikk på tomgang, at terapiforløpene var for lange og ineffektive, og at de klassiske metodene i seg selv ikke var i stand til å hjelpe det moderne mennesket på den mest effektive måten. Mange terapeuter var sta, og holdt fast i en bestemt terapiform (dette er dessverre stadig en utbredt tendens), selv hvis den ikke var optimal for pasienten.

Konklusjonen var derfor at det var nødvendig med en ny retning innenfor psykoterapien, og at denne retningen måtte inneholde et mer komplett bilde av menneskets psyke – dvs. at den nye modellen måtte inkludere flere fokuspunkter, bl.a. kommunikasjon, personlig utvikling og psykoterapi. Derfor beskrives NLP også som “sinnets språk”, eller “sinnets naturlov”.

Det første Bandler og Grinder undersøkte da de dannet NLP var hvordan suksessfulle mennesker skiller seg fra andre. De studerte noen av tidens mest suksessfulle personer, og så bl.a. på hvordan de var og hvordan de kommuniserte med andre, oppførte seg under press, og ikke minst hvordan de motiverte seg selv i situasjoner der andre ikke taklet det.

Det opprinnelige fokuset på å oppnå suksess er stadig en sentral del av NLP, og grunntanken er at alle har rett til å oppnå det maksimale de kan. Alle har potensialet til noe stort, og NLP kan bl.a. hjelpe med å gi folk et dytt i riktig retning. Derfor kan man også treffe på begrepet NLP-coaching, da NLP og klassisk coaching er resultatorientert, og NLP ofte brukes til å supplere coaching slik at det blir mer effektivt.

Med NLP skaper du et solid fundament som det kan bygges videre på, noe som er sentralt når du skal gjennomgå en personlig utvikling – hvis fundamentet ikke er i orden, kan du ikke prestere ditt ypperste. Negative vaner, negative tanke- og handlingsmønstre, frykt, depresjon, og mange andre faktorer spiller inn, og bør endres hvis du vil være ditt best mulig jeg. NLP er derfor bygget opp omkring forskjellige metoder du kan bruke til å forbedre ditt eget liv, men også andres.

NLP bruker teknikker fra hypnoterapi og forskjellige psykoterapeutiske retninger der det ikke fokuseres blindt på en bestemt av disse retningene. Det eneste kravet er at de må være så effektive som mulig, en tendens medstifteren av NLP, Richard Bandler, understreker når han sier at “NLP handler om å finne ut av hva som virker.”

Det har til gjengjeld gjort NLP til syndebukk i konservative psykoterapeutiske kretser som konsekvent mener at man må holde seg innenfor en bestemt terapiform. Den tankegangen er for trangsynt for en NLP-coach eller NLP-practitioner som fokuserer på mennesket og utviklingen, og ikke på å være lojal overfor en spesiell retning uten grunn.

En av styrkene med NLP er dermed også den dynamikken som gjør at NLP utvikler seg hele tiden til et mer og mer effektivt system – skjær bort det unødvendige, og bruk det som virker!

Hva er prinsippene i NLP?


Når man arbeider med mennesker, arbeider man også implisitt med den menneskelige bevisstheten. NLP tar et dualistisk (dvs. todelt) standpunkt i forhold til bevisstheten, et standpunkt som ved første øyekast minner om den klassiske freudianske inndelingen i det bevisste og underbevisste. Det er dog vesentlige forskjeller mellom den freudianske læren og NLP.

I følge NLP ligger empirisk data til grunn for vårt språk og tanker. De sanseinntrykkene vi mottar i løpet av livet vårt former oss som mennesker, og påvirker dermed hvordan vi kommuniserer, både bevisst og ubevisst. Denne tankegangen er ikke så forskjellig fra Freud, men for Freud er det ikke mulig å endre underbevisstheten sin direkte gjennom den bevisste delen av psyket. Her tar NLP et mer nyansert standpunkt – det er mulig å påvirke det underbeviste direkte hvis man bruker de riktige teknikkene, men om man skal gjøre det, eller f. eks. bruke den klassiske hypnoterapien, avhenger av situasjonen. Det er dermed enda et eksempel på NLP´s fleksibilitet og brede muligheter for anvendelse.

Subjektivitet er et sentralt begrep i NLP. Fordi vår personlighet er basert på empirisk data som tolkes av hjernen opplever alle verden subjektivt (dvs. forskjellig), og det er også grunnen til mange konflikter mellom mennesker. Et utsagn som ikke er ment kritisk kan lett oppfattes slik fordi det tolkes annerledes enn det er ment.

Med NLP kan du lære å forbedre din kommunikasjon med andre gjennom NLP´s viten om menneskets psyke. Studier har f. eks. vist at hvis man bruker “men” i en setning når man snakker med folk, vil de sjelden fokusere på og huske første del av setningen. Den delen som er etter “men” vil til gjengjeld fremstå klarere for lytteren. Hvis man derimot bruker ordet “og” i stedet for “men” i samme setning, vil lytteren fokusere på hele setningen og huske helheten bedre. Ved å være oppmerksom på disse små faktorene kan man forbedre sin interaksjon med andre betydelig, akkurat som det er mulig å endre både sin egen og andres handlinger og oppførsel med riktig språkbruk.

Hvis du stusset over det med å endre sin egen oppførsel med språk i avsnittet over, er det ikke så rart – det høres umiddelbart litt merkelig ut. Men du vil forstå det når vi graver litt dypere i teorien som ligger bak, og gjennomgår sammenhengen. I sosial kommunikasjon der vi står og snakker med andre får vi en direkte og umiddelbar respons. Hvis vi er oppmerksomme på å føre positiv kommunikasjon, får vi positiv feedback fra motparten.

Når vi oppnår positive ting i livet frigis det spesielle stoffer i hjernen som gjør oss glade, og får oss til å ønske mer av det positive – derfor er vi også mer tilbøyelige til å gjenta en handling som ga oss positiv respons. Men kommunikasjon foregår også i vårt eget indre. Vi snakker med oss selv hele tiden, og hvis den interne kommunikasjonen (kalles populært for “self talk” og “indre dialog” i NLP) er negativ, vil vi få en negativ innstilling i hverdagen vår, og dermed ha vanskelig for å bryte ut av denne negative sirkelen.

Derfor benyttes mange av teknikkene i NLP, både direkte og indirekte, til å oppbygge en positiv indre dialog som er hele grunnlaget for den positive personlige utviklingen.

Den suksessen du ender med å få ved å bruke NLP er, som nevnt før, basert på studier av andres suksess. I NLP arbeider man med et begrep som kalles “modelling” (modellering på norsk), som er en imitativ læringsmetode. Imitativ betyr å etterligne, og dermed mener vi at man “overtar” noen helt spesifikke egenskaper fra en person som har suksess på et område som man gjerne vil klare seg bra på.

Her blir self talk også inndratt i stor stil, for suksessfulle personer går f. eks. ikke og sier til seg selv at de aldri kan noe, eller sikkert ikke kan oppnå målene eller drømmene sine. Nei, de tenker i selvforsterkende, positive baner, og bruker dermed språket deres som katalysator for suksess. Det er en metode alle kan lære, og blir bl.a. også brukt til treningen av mange av de største sportsstjernene samt hos ledere i diverse bedrifter med meget positive resultater til følge – i NLP sier man at det ikke finnes feil, kun erfaringer som man kan vokse av.

ⓘ NLP-Test

Hvis du gjerne vil bruke NLP på deg selv, men ikke er sikker på hvilke punkter du skal jobbe med først, kan du med fordel bruke en NLP-test. Det er ikke en spesiell test som  brukes når du tester personligheten din, men for å få det optimale utbyttet av NLP er det viktig å bli kjent med de nødvendige fokuspunktene. Mange mennesker bør også arbeide på å forbedre punkter som de ikke var klar over selv, og en NLP-test kan være med på å klargjøre de nødvendige innsatsområdene. Den meste populære og utbredte er Enneagram-testen som finnes flere steder på nettet. Selv hvis du ikke er i tvil om hva du vil fokusere på med NLP, kan det være ganske moro å få satt noen ord eller begreper på seg selv – så ta en NLP test, og lær mer om deg selv. Kanskje blir du overrasket.

Hvordan lærer jeg NLP?


Nlp-online.nu er en del av organisasjonen NFNLP (National Federation of Nero Linguistic Programming) som er en stor og kunnskapsrik organisasjon med over 20.000 dyktige og pasjonerte utøvere. Hos Nlp-online.nu bruker vi all denne erfaringen, og vårt mål er at kursdeltakere skal kunne bruke teknikkene så tidlig som mulig. Denne direkte tilgangen til NLP er en unik måte å arbeide på, og har gitt veldig positive resultater på kursene våre.

NLP er inndelt i 4 forskjellige utdannelser med stigende vanskelighetsgrad og teoretisk dybde. På nlp-online.nu tilbyr vi de to kursene “NLP Practitioner” og “NLP Master Practitioner” som er de to mest praktisk orienterte av NLP-utdannelsene. Det er med andre ord de to kursene som er best egnet til deg som ønsker kunnskap om NLP-teknikker som privatperson, coach, eller terapeut uten å skulle bruke det på et akademisk eller forskningsmessig nivå.

NLP Master Practitioner

Det neste nivået av NLP-utdannelsen er NLP Master Practitioner, og bygger videre på de personlige erfaringene du har fått på det grunnleggende kurset. Der NLP Practitioner kurset fokuserte på å anvende teknikkene på en seg selv, går NLP Master Practitioner skrittet videre, og gir deg redskaper til å arbeide med NLP i terapiforløp der du arbeider med andre. Styrken ved denne oppbygningen er at du har fått praktisk erfaring gjennom NLP Practitioner kurset, og dermed en bedre forståelse hvor hva den personen du arbeider med gjennomgår i terapiforløpet.

Bøker om NLP


Bandler og Grinder har gitt ut flere bøker om NLP. De kan gi et bra overblikk over NLP hvis man har holdt på med emnet før, men er ikke den mest brukbare måten å lære NLP teknikkene på. Akkurat som med så mange andre punkter i livet er det en ting å lese teori om et emne, men skal det brukes i virkeligheten, er praktisk erfaring alfa og omega. Derfor er den beste måten å lære teknikkene i NLP på fortsatt et NLP kurs som er strukturert og lagt til rette for at det skal hjelpe kursdeltakeren mest mulig med å lære.

Når det grunnleggende er på plass, viser vi deg selvfølgelig gjerne veien videre på nlp-online.nu med de beste NLP-bøkene og annet materiell om NLP hvis du ønsker å utvikle deg videre og få en dypere forståelse for hvordan NLP fungerer.

Lær NLP, og start på reisen mot en personlig utvikling der du bryter ned dine negative vaner og erstatter dem med positive, lærer å hvile i deg selv, og får større suksess, ikke minst i din interaksjon med andre. Du vil garantert ikke se deg tilbake eller angre på din beslutning.

Se utdannelsene på nlp-online.nu her.

Påmelding til NLP kurset