Udbredelsen av NLP i Norge

NLP er en forkortelse for Neuro Lingvistisk Programmering (Neuro Linguistic Programming på engelsk) og er et samlet system av teknikker og øvelser som stammer fra bl.a psykologi, kognitivisme, meditasjons og hypnoterapi.

I Norge er NLP ennå ikke allment kjent, men i gjengjeld er det riktig stort i bl.a USA, hvor NLP er utviklet. I mange andre land i den vestlige verden er NLP også et voksende fenomen, mye på grunn av at de moderne medier har gjort det lettere å utbrede kunnskapen av de store fordelene NLP har å byr på.

En vesentlig faktor i at Norge er noen år bak i forhold til utviklingen når det kommer til terapeutiske behandlingsformer som NLP, er at mange norske terapeupter har en meget konservativ innstilling til de forskjellige terapeuptiske former. Nye behandlingsformer ignoreres til fordel for den fremgangsmåten som behandlerne opprinnelig er opplært i. Det betyr dessverre at NLP i Norge ikke har gode vilkår for utbredelse for befolkningen selv får øynene opp for nye, visjonære behandlinger.

I Norge er NLP i sterk fremgang og utbredelsen går hurtigt fremover

NLP er vesentlig mer lettilgjengelig å bruke enn de klassiske behandlingsformer som benyttes i Norge. Det betyr bl.a at det for privatpersoner er mye lettere å benytte selv uten bruk av en terapeut. I Norge blir NLP derfor også kritisert av noen «profesjonelle». Flere personer som kan være i stand til å hjelpe seg selv, betyr mindre penger til terapeutiske etablissement og det er de naturligvis ikke interessert i.

Det ser allikevel ikke helt svart ut! NLP i Norge er fast bestemt på å vinne frem og bevise noe fler og fler oppdager, at NLP kan være løsningen på mange av deres problemer. Både når det gjelder selvbild og selvtillit, kommunikasjonsevner, endring av problematiske vaner (f.eks. røyking) depresjon, stress og mye mer.

I Norge er vi ikke vant med å kunne løse mange problemer med et verktøy, men det er nettopp det NLP er. Et samlet med lett anvendelig system av uttestede metoder fra mange forskjellige vitenskapelige retninger og behandlingsformer. Man kan si at man tar de mest effektive elementer fra flere fagretninger og samler dem i et symbiotisk forhold til glede for brukeren, slik at vedkommende alltid har de rette verktøyet for hånden når man har behov for det.

Gi deg i kast med NLP og få et bedre liv hvor du aktivt blir den best mulige versjonen av deg selv. Den versjonen du oppriktig ønsker å være. Samtidig er du med på å utbrede NLP i Norge og på den måten være et forbilde for personer som ønsker en bedre tilværelse, men som ikke tror det er mulig.


NorgeMap