NLP-sertifisert opplæringsmateriell


NLPKursus.nu og justmind.nu er medlemmer av NFNLP og underviser under NFNLPs veiledning. Alt undervisningsmateriale på dette nettstedet er basert på hvordan NFNLP underviser og benytter seg av deres kursnotater og innhold (alt er oversatt til dansk). NFNLPs materiale har blitt brukt til fjernundervisning i over 10 år.


NFNLP har eksistert i over 20 år og sertifiserer i alle NLP-programmer i over 50 forskjellige land (f.eks. USA, England, India osv.). NFNLP og deres medlemmer har utdannet og sertifisert flere tusen studenter i NLP.

nfnlp-logo

Malte Lange - NLP-trener


Undervisningsmaterialet på dette nettstedet er utviklet av sertifisert NLP-trener Malte Lange, som er godkjent for å sertifisere studenter i NLP Practitioner- og NLP Master Practitioner-programmene hos NFNLP.

Malte Lange er den eneste dansken som er blitt NLP-trener hos NFNLP.

Sertifisert NLP-trener av NFNLP, USA, i juni 2009.

 

nlptrainer-diplom

"Vi er den eneste organisasjonen som tilbyr sertifiserte NLP-hjemmekurs for våre medlemmer. Vi forstår at tid, penger og familie er begrenset, og derfor har vi utviklet et velprøvd pensum for våre studenter for å gi deg den best mulige læringsopplevelsen når du ikke har mulighet til å delta på våre live-kurs.

Vi bruker også mye tid på aktive klinikker og læringssentre, der vi jobber med kundene for å hjelpe dem - ikke bare sender ut opplæringsmateriell. Opplæringen vår er basert på reelt arbeid med reelle klienter.

NFNLP er en privateid organisasjon som forbeholder seg retten til å avvise og/eller trekke tilbake medlemskapsstatus basert på uetisk praksis og enhver oppførsel som kan anses som skadelig for organisasjonen eller NLPs omdømme. Vi forbeholder oss også retten til å tilbakekalle et medlems trenerstatus på grunn av uetisk praksis eller manglende oppfyllelse av trenerkravene."

(Oversatt fra NFNLPs nettsted)