NLP Practitioner

Nivå 1

På vår NLP Practitioner-utdannelse lærer du bl.a. å…

 • Bli ditt beste jeg, selv i vanskelige situasjoner
 • Snu på problemer og forhindringer til et springbrett til suksess
 • Øke hastigheten på din læring
 • Skape positive forandringer i din måte å tenke, føle og handle på
 • Få ditt budskap tydelig igjennom
 • Lære å bruke modelling til å skape nye resultater
 • Lese mennesker som en åpen bok
 • Skape øyeblikkelige bånd med andre
 • Se, høre og forstå mer effektivt ved å skjerpe dine sanser og forståelsen av dem
 • Erkjenne og forstå hvordan andre mennesker reagerer på deg og dine handlinger
 • Bløte opp skarpe situasjoner
 • Forstå dine motstandere og konkurrenter
 • Forbedre dine kommunikasjonsevner
 • Bli mer effektiv i ditt personlige og profesjonelle nettverk
 • Ta bedre beslutninger privat og på jobben ved å future pace ditt liv

Meld deg på kurset

Start din NLP Practitioner-utdannelse i dag!

 

Emner vi berører på NLP Practitioner-utdannelsen

Du lærer alt i et miljø der du selv bestemmer tempoet, og hvor hardt du vil arbeide. Det er både morsomt, givende, og med en stor personlig frihet til å øve deg, og gå i dybden med de emnene som interesserer deg mest.

Alt undervisningsmateriale er utarbeidet av den sertifiserte NLP-instruktøren Malte Lange, og godkjent av NFNLP. Les mer her.

 

Ytterligere informasjon

Gode grunner til at ta en NLP Practitioner utdannelse
 • Fjerne sterke følelser fra dårlige minner
 • Stoppe og fjerne vanskeligheter fra ditt arbeidsliv og privatliv - ved å gjenkjenne og endre de mønstrene som skaper dem
 • Bli i stand til å få en god kontakt med hvem som helst
 • Kontrollere nesten enhver situasjon
 • Forbedre og bruke sinnstilstander
 • Få stor suksess med dine mål ved å bruke teknikkene til å håndtere dine følelsesmessige tilstander
 • Skape brukbare sinnstilstander, og bruke de beste tilstandene når du trenger dem mest
 • Bryte ut av uønskede sinnstilstander når du ønsker det
 • Ha dine beste ressurser til rådighet når du har bruk for dem - ved å utvikle dine egne eksellense områder
 • Gi slipp på den "tunge bagasjen" som holder deg tilbake fra å oppnå ditt fulle potensiale.
Løft dine kommunikasjonsevner til nye nivåer
 • Påvirk andre positivt gjennom din kommunikasjon, og få langt mer av det du ønsker
 • Gjør din tankegang mer effektiv
 • Sett mål på en måte som sikrer deg suksess
 • Få en god forbindelse selv med mennesker som er vanskelige å snakke med - og få dem til å like deg
Du vil mestre følgende NLP-teknikker som du kan bruke med en gang
 • Eksellense sirkelen - få adgang til alle dine ressurser
 • Tilføy ressurser - få større evner i nye områder av ditt liv
 • Ankring - lær super-kommunikatørenes hemmeligheter ved å bruke ankre
 • Lær å kjede-ankre - til å skape helt nye tilstander i deg selv og andre
 • Swish - hopp over dine begrensninger
 • Lær nye egenskaper - en sterk teknikk til å prøve nye evner, lære dem raskt, og lettere bruke de hemmelighetene som topputøvere innenfor sport benytter seg av
 • Kurering av fobi (Fast Phobia Cure) - lær å behandle fobier og angst for slanger, edderkopper, høyder, og mye mer.
 • 6-trinns reframing - lær å bruke din underbevissthet på nye måter
 • Dyp selv-verdsettelse - til å øke ditt selvverd og selvtillit
 • Lær å håndtere kritikk
 • Lær å hele et knust hjerne
 • Lær å motivere deg selv

 

Kursets oppbygning

Utdannelsen er modulopbygget, og hvert modul bygger oppå det du har lært fra før:

Modul 1: Grunnleggende NLP

Lær om hva NLP er, og hvordan du kan bruke det i hverdagen. Du lærer de viktigste grunnstenene, og lærer hvordan mennesker opplever verden forskjellig, og hvordan vi uttrykker oss forskjellig.

Modul 2: Kommunikasjon

I dette modulet går vi dypere ned i kommunikasjon - du lærer hvordan du skaper et tillitsfullt miljø, hvordan mennesker tenker i sanser, og så går vi i gang med to sterke forandringsverktøyer. Du lærer hvordan språk og spørsmål kan endre atferd - og hvordan vi får adgang til indre ressurser vi ikke har gjort bruk av før.

Modul 3: Terapi og atferdsendring

I dette modulet arbeider vi med NLP-teknikker som kan skape enorme forandringer hos oss selv og andre. Innholdet kan både brukes privat og til å arbeide med coaching/terapi, eller som ledelsesverktøyer i arbeidslivet. Du lærer bl.a. atskillige metoder til å snu uhensiktmessig atferd til utvikling og suksess.

Modul 4: Personlig forandring

I dette modulet integrerer vi alt det foregående, og bygger videre. I tillegg lærer du å identifisere den dype indre drivkraften til å lage effektive motivasjonsstrategier.

Her frigis den avsluttende oppgaven også der du får lov til å arbeide i dybden med NLP Practitioner materiellet.

 Utdannelsen er normert til 120 timer – inkl. lesing, øvelser og eksamensoppgaven.

Vi anbefaler at du bruker en halv dag om uken samt evt. en øvelsesdag i helgen på å arbeide med stoffet slik at du øver deg løpende, og inntar materiellet gradvis. Da får du også tid til å reflektere over det du har lært i mellomtiden.

Ta kun ett modul av gangen, og gå i dybden med det.

Undervisningen foregår som en gjennomgang av artikler, tekst, lyd og video. I tillegg får du praktiske øvelser og oppgaver som du løser på egen hånd og med mennesker omkring deg.

Les hvordan fjernundervisning foregår her: Sånn foregår fjernundervisning

 

Har du generelle spørsmål om kurset, er de kanskje besvart her: Spørsmål & svar.
Du er selvfølgelig også velkommen til å kontakte oss.

 

Meld deg på kurset

Start din NLP Practitioner-utdannelse i dag!